Waar moet ik in de zorg aandacht voor vragen met het oog op postpoliosyndroom (PPS)?

Waar moet ik in de zorg aandacht voor vragen met het oog op postpoliosyndroom (PPS)?

Voor PPS gelden geen specifieke extra gezondheidsrisico’s, tenzij er sprake is van verzwakte ademhalingsspieren of een vergroeide wervelkolom (scoliose) die een verminderde longfunctie tot gevolg heeft. In dat geval moet er extra aandacht zijn voor:

  • Luchtweginfecties: moeten tijdig behandeld worden in verband met de verhoogde kans op complicaties. Eerder dan gebruikelijk wordt overgegaan tot het voorschrijven van antibiotica.
  • Medicijnen: met het gebruiken van rustgevende medicatie (benzodiazepines zoals oxazepam en diazepam) moet voorzichtig omgegaan worden omdat ze spierverslappend kunnen werken en een nadelige bijwerking kunnen hebben op de ademhaling.
  • Operaties: zorg ervoor dat de arts die operatie uitvoert (chirurg) en de anesthesist weten dat u PPS heeft zodat ze daar rekening mee kunnen houden bij de narcose en in de nazorg. Zie ook ‘Waar moet ik op letten als ik een operatie moet ondergaan?’
  • Draag voor spoedgevallen eventueel een SOS-kaartje waarin staat dat u de spierziekte PPS heeft.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel uw vraag
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames