Wat te doen bij spoed

Aandachtspunten voor patiënten

Zorg ervoor dat zorgverleners altijd op de hoogte zijn van het feit dat u PPS heeft zodat u de juiste behandeling krijgt.

U kunt een SOS-kaartje maken en aan zorgverleners geven. Vul het document zo volledig mogelijk in en draag het bij u zodat zorgverleners dit bij spoed kunnen inzien.

Maak hier uw persoonlijke SOS-kaartje 

Aandachtspunten voor zorgverleners

Het is belangrijk dat tijdens de opname informatie over fysieke mogelijkheden, valgevaar, ademhalingsproblemen/longfunctie en slikproblemen beschikbaar is. Om een toename van fysieke beperkingen tijdens de opname zoveel mogelijk te beperken en advies te krijgen voor de nazorg, dient in principe altijd een fysiotherapeut en/of revalidatiearts geconsulteerd te worden.

Specifieke aandachtspunten bij postpoliosyndroom zijn:

  • Luchtweginfecties: moeten adequaat behandeld worden in verband met de verhoogde kans op complicaties door (soms subklinische) respiratoire insufficiëntie. Daarom wordt eerder dan gebruikelijk overgegaan tot het voorschrijven van antibiotica.
  • Medicatie: met het voorschrijven van benzodiazepines moet terughoudend worden omgegaan omdat ze spierverslappend kunnen werken en een nadelige bijwerking kunnen hebben op de longfunctie.
  • Operaties: zorg ervoor dat de chirurg en de anesthesist weten dat er sprake is van een spierziekte zodat ze daar rekening mee kunnen houden bij de narcose en in de nazorg.
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames