Over het expertisecentrum

Welkom bij het Post-Polio expertisecentrum

In het Post-Polio expertisecentrum van het Amsterdam UMC, locatie AMC werken artsen, onderzoekers en paramedici (bijvoorbeeld op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie en maatschappelijk werk) aan een optimale diagnostiek, zorg en behandeling. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen met uw vragen over PPS.

Mensen met PPS, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • …de meeste kennis en ervaring op het gebied van PPS
  • …advies en hulp bij het vinden van de beste zorg voor PPS
  • …informatie over de nieuwste onderzoeken naar PPS

Een afspraak maken?

Misschien besluit u na het lezen van de informatie op deze website dat u een afspraak met ons wilt maken. Voor een consult bij ons, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, uw revalidatiearts of een andere specialist, bijvoorbeeld uw neuroloog. Op de pagina over collegiaal advies vindt uw zorgverlener meer informatie over verwijzen. Daar staat bijvoorbeeld ook welke informatie er meegestuurd dient te worden.

Behandelaars in het expertisecentrum

Bij PPS kunnen diverse klachten optreden, bijvoorbeeld vermoeidheid, gewrichtspijn, slikklachten of verlies van spierkracht. Vanwege die uiteenlopende klachten zijn verschillende zorgverleners nodig bij de behandeling. Het expertisecentrum beschikt daarom over verschillende specialisten (artsen en paramedici) met kennis van PPS. Op basis van de verwijzing krijgt u te horen met welke arts u tijdens het eerste bezoek te maken krijgt met het oog op uw specifieke zorgvraag.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

Als u dat wilt, kunt u naar uw arts in uw eigen omgeving blijven gaan. Uw arts kan altijd contact opnemen met het expertisecentrum voor advies over behandelmethoden. Wij kunnen u ook verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars bij u in de buurt.

Regelmatige controle

Ook als er geen nieuwe klachten zijn, is het belangrijk om regelmatig met uw behandelaar te bespreken hoe het met u gaat. Hoe vaak die controles plaatsvinden, is afhankelijk van de ernst van de verschijnselen. Doorgaans adviseren we mensen met PPS om jaarlijks op controle te komen bij de revalidatiearts in het expertisecentrum.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Het expertisecentrum geeft niet alleen zorg aan mensen met de ziekte, maar houdt zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek naar PPS. Dit onderzoek richt zich op verschillende aspecten van de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de oorzaak van de aandoening, het beloop van de aandoening en hoe de ziekte te behandelen met medicijnen of revalidatie. Kijk hier voor meer informatie over lopende onderzoeken op of vraag er naar tijdens uw bezoek.

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames