Bezoek het expertisecentrum

Verwijzing

Voor een bezoek aan het Post-Polio expertisecentrum heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, uw behandelend revalidatiearts of een andere specialist. Nadat het expertisecentrum de verwijzing heeft ontvangen, maken we met u een afspraak voor een bezoek aan het centrum. Voor uw bezoek krijgt u een vragenlijst toegestuurd over verschillende aspecten van uw aandoening en de specifieke vragen die u zelf heeft. Die kunt u ingevuld terugsturen of meenemen naar uw afspraak.

Eerste bezoek

Bij het eerste consult maakt u kennis met een revalidatiearts of neuroloog.

Gesprek met de arts

Met de revalidatiearts of neuroloog heeft u eerst een gesprek over uw klachten. De arts zal vragen wat uw klachten in het verleden waren tijdens de acute polio-infectie, hoe u daarvan hersteld bent en wat uw huidige klachten zijn. Ook uw dagelijks functioneren en de rol van eventuele mantelzorgers komen ter sprake. Zo nodig verwijst onze arts u door naar een andere specialist.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het eerste bezoek wordt met een aantal tests onder meer gekeken naar uw spierkracht, de functie van de gewrichten en het lopen. Zo nodig vindt daarnaast nog  aanvullend onderzoek plaats, zoals het afnemen van bloed, beeldvormend onderzoek van de spieren of gewrichten, of een longfunctieonderzoek.

Wat handig is om mee te nemen

  • een lijstje met vragen die u heeft;
  • een medicatielijst;
  • eventuele hulpmiddelen die u gebruikt.

Neem zo mogelijk iemand mee naar het bezoek. Samen onthoudt u meer dan alleen.

Als u nog geen diagnose heeft

Als u nog geen diagnose heeft, maar wel de klachten herkent die horen bij PPS, is het verstandig om hier met uw huisarts over te praten. Hij kan u verwijzen naar het expertisecentrum om de diagnose te laten stellen of te laten bevestigen.

Ook als u nog niet zeker weet of u PPS heeft, kunt u een afspraak maken met het expertisecentrum. U krijgt dan een gesprek met de revalidatiearts of neuroloog en vervolgens lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan. De uitslag van deze onderzoeken volgt na enkele weken.

Regulier bezoek

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks langs te komen in het expertisecentrum voor een controle. Afhankelijk van het verloop van de ziekte en uw eigen wensen kunt u hiervan afwijken. Het is ook mogelijk om slechts één keer een bezoek te brengen aan het expertisecentrum. In alle gevallen is het mogelijk om onder controle te blijven bij uw eigen arts. Bij een regulier bezoek zult u meestal dezelfde artsen zien als bij uw eerste bezoek.

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames